Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området


Telemarksforsking har gjennomført ei innbyggarhøyring om ei eventuell grensejustering som omfattar området Nesse skulekrins i Balestrand kommune, og som er knytt til ei endring i kommunestrukturen i området. Kartlegginga er basert på telefonintervju og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av desse.