Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Omstillingsprosjekt Målselv kommune

Ressursbruk og organisering – del 1: Tiltak og organisasjonsstruktur


Telemarksforsking har på oppdrag fra Målselv kommune vært prosessveileder/fasilitator for omstillingsprosjekt i kommunen. Hovedformålet med prosjektet har vært å framlegge en rapport med forslag til tiltaksmeny som minimum medfører at kommunen kan levere lovpålagte og andre tjenester av god kvalitet innenfor en utgiftsramme som er 4 % (14,9 mill. kroner) lavere enn dagens ramme på 372,6 mill. kroner.