Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Eigersund 2017

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, scenarier og utdanning.


I rapporten gis en beskrivelse av utviklingen i Eigersund kommune med hensyn til arbeidsplassutvikling, næringsutvikling, befolkningsutvikling og pendling. Utviklingen er analysert med hjelp av Attraktivitetsmodellen, og det er utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolknings- og arbeidsplassvekst.