Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Nore og Uvdal 2017

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier


Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Nore og Uvdal med hensyn til arbeids- nærings- og befolkningsut-vikling. Telemarksforskings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosetting og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utvikling i befolkning og antall arbeidsplasser.