Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fattigdomsproblemet i rike land

 

Helt siden Adam Smiths tid, for omtrent 250 år siden, har fattigdomsproblemet vært et av de store temaene i samfunnsøkonomifaget. I vår tid har omfattende velferdsordninger bidratt til et inntrykk av at det i hovedsak var i ferd med å bli løst i de rike landene, og temaet kom derfor i bakgrunnen. I flere av disse landene har imidlertid fattigdommen holdt seg stabil eller økt de siste tiårene på tross av stor innsats for å bekjempe den, og temaet har derfor fått ny aktualitet. Her diskuterer vi sentrale årsaker til denne utviklingen og hvorfor fattigdomsproblemet er så vanskelig å løse.

Samfunnsokonomen-nr-1-2017