Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kvalitetsregimer i endring? Historiske og analytiske perspektiver på folkemusikken i samtiden

 

I «Kvalitetsregimer i endring? Historiske og analytiske perspektiver på folkemusikken i samtiden» viser Ola Berge og Mats Johansson hvordan kvalitet forstås, formes og forvaltes i folkemusikkfeltet. Som en uttrykksform der formaliserte institusjoner historisk sett har hatt relativt liten innflytelse på dannelsen og vedlikeholdet av kvalitetsforståelser, og der videreføringen av andre musikeres slåtter har stått like sentralt som fremføringen av egne komposisjoner, har folkemusikken interessante paralleller til nyere typer deltakerkulturer der tekst, musikk, video og andre uttrykksformer deles, mikses og omarbeides på tvers av etablerte kulturelle hierarkier. Parallelt med fremveksten av den nye deltakerkulturen har imidlertid folkemusikken, noe paradoksalt, gått i motsatt retning, med et stadig tydeligere skille mellom profesjonelle, publikum og amatører, og med en økende institusjonell autorisering av feltet gjennom konkurranser, utmerkelser, utdannelser og profesjonstitler. Berge og Johansson viser hvordan folkemusikken i dag befinner seg i spenningsfeltet mellom populærkultur, tradisjonskultur og (såkalt) finkultur, der svært ulike kvalitetskriterier og krediteringsmekanismer gjør seg gjeldende.