Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tillitsmåling Fredrikstad

 

Rapporten oppsummer resultatene av tillitsmåling i Fredrikstad. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunen og næringslivet.