Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnader i barnehager 2016

Kostnader i barnehager 2016

 

Kommunale barnehager har den største kostnadsveksten fra 2015 til 2016, etter tilnærmet nullvekst fra 2014 til 2015. Private barnehager har samtidig hatt en beskjeden kostnadsvekst, så kostnadsforskjellen har økt fra 3,8 % til 7,7 %. Variasjon i pensjonskostnader er én av årsakene til disse endringene. Utviklingen mot færre kommunale og flere private barnehager fortsetter. De private familiebarnehagene blir også færre.

Nytt i årets rapport er at vi ser nærmere på private barnehagers transaksjoner med nærstående parter, og vi har et eget temakapittel om personalkostnader.