Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder - for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlandsressursene på Agder.

 

Denne analysen av naturressursene på Agder er gjennomført på oppdrag fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
som oppfølging av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015 - 2030 og handlingsprogrammet
til denne (VINN Agder). Rapporten inneholder en kartlegging av naturressursene for innlandsdelen
av Agderregionen, en analyse av den økonomiske effekten av naturressursene, samt en vurdering av potensialet for
videre utnyttelse av naturressursene på bakgrunn av et bærekraftig utviklingsperspektiv innen temaområdene jordbruk,
skogbruk, vann- og vindkraft, mineralressurser og utmark.