Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske konsekvenser av mulig grensejustering mellom Gjemnes og Molde kommuner

 

Utredningen ser på økonomiske konsekvenser av en eventuell grensejustering i Gjemnes kommune