Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kreativ næring i Tinn kommune

Kreativ næring i Tinn kommune

Kartlegging og analyse


Som en del av forsknings- og utviklingsprosjektet «Mentoring, samlokalisering og nettverk» har Telemarksforsking gjennomført en analyse av kreativ næring i Tinn kommune. Analysene har som mål å avdekke hva som kjennetegner kreativ næring i Tinn. Dette analysearbeidet inneholder en kvantitativ analyse basert på tilgjengelige bedrifts- og registerdata, samt analyser basert på datasamlingen til Norsk Kulturindeks 2017