Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Andre delrapport


Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet.
Kommunene Røyken, Nøtterøy og Alta gikk våren 2016 inn i forsøksordning med kommunal overtakelse av statlige oppgaver innen barnevernet. Rapporten beskriver i hovedsak kommunenes utgangspunkt ved inngangen av forsøket og erfaringene fra oppstartsprosessen. Neste delrapport kommer høsten 2018.
Deloitte og Telemarksforsking samarbeider om denne evalueringen, som gjennomføres med Barne- og likestillingsdepartementet som oppdragsgiver