Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fra Critica til Scenekunst.no

Teaterkritikk i 1829, 1938 og 2015


Antologien kan lastes ned og leses her: Kvalitetsforhandlinger