Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Visjoner og blindsoner

Visjoner og blindsoner

Evaluering av kulturorganiseringen i Haugesund kommune


Denne rapporten beskriver og evaluerer den kommunale kulturorganiseringen i Haugesund. Konklusjonen er i korte trekk at dagens organisasjonsmodell avvikles til fordel for en tradisjonell kommunal kulturorganisasjon med tilsatt kommunaldirektør for kultur plassert under rådmann. På den måten vil man i større grad kunne ivareta et samlet kulturfelt og gjøre kultur til gjenstand for politikk.