Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Helse- og omsorgsplan

Bardu kommune


Telemarksforsking har på oppdrag fra Bardu kommune bidratt til utarbeidelse av ny helse- og omsorgsplan for kommunen. Planen har et tidsperspektiv fra 2018–2030, mens tiltaksdelen har fokus på de neste fire årene.