Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Urbant bygdeliv?

Attraktive bosteder og gode bomiljø i Straume, Osøyro og Knarvik m/ Flatøy-Frekhaug-aksen.


Denne rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om barne- og ungdomsfamilier sine bosteds- og bomiljøpreferanser, samt hvilke refleksjoner og tanker medlemmer i slike hushold har rundt det å bosette seg i fortettede bo- og bymiljø i og rundt regionsentra i kommunene Fjell, Lindås, Meland og Os.