Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen

 

Kongsbergregionen omfatter kommunene Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn.
Evaluering er gjennomført i forbindelse med at det skal utarbeides ny strategiplan for samarbeidet.

I evalueringsarbeidet har det vært fokus på oppfølging av eksisterende strategier, organisering og forholdet til regionreformen. Avslutningsvis gis det noen anbefalinger med relevans for arbeidet med ny strategiplan.