Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utgreiing av mogleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar

 

Bakgrunnen for utgreiinga er ein søknad frå Nesse grendelag av 20.05.2016, der dei ynskjer at Nesse skulekrins skal bli ein del av Høyanger kommune. På oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ser vi i dette notatet nærare på aktuelle konsekvensar av ei slik grensejustering.