Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Hov Nordre

Interkommunalt samarbeid om kommunal bolig for ROP-pasienter


Denne rapporten omhandler boligtiltaket Hov Nordre. Hov Nordre er et botilbud for ROP-pasienter, organisert innenfor et interkommunalt samarbeid. Hov Nordre har videre et utstrakt samarbeid med Sykehuset Innlandet (Reinsvoll).

Resultatene viser for det første at Hov Nordre har bidratt til god livskvalitet hos beboerne. Viktige forutsetninger for dette er nært og fleksibelt samarbeid med Sykehuset Innlandet (Reinsvoll) og et godt interkommunalt samarbeid mellom Søndre Land, Gjøvik og Nordre Land.