Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nye Trøndelag

Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess


Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slo seg sammen 1.1.2018, og fylkene blir omtalt som «frontløpere» i regionreformen. Rapporten ser på erfaringer og læringspunkter fra denne sammenslåingsprosessen som kan ha overføringsverdi for andre som nå skal i gang med tilsvarende prosesser.