Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdiskaping i Nord-Norge

Kort oversikt over utviklingen i næringslivet 2008-2016


Notatet gir en oversikt over hovedtrekkene i utviklingen av verdiskaping, produktivitet og arbeidsplassvekst i næringslivet i Nord-Norge