Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tillitsmåling Seljord

 

Rapporten oppsummerer resultatene av tillitsmåling i Seljord. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunen, frivillig sektor og næringslivet.