Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Helse- og velferdsplan 2018-2027

Helse- og velferdsplan 2018-2027

Drangedal kommune


Telemarksforsking har på oppdrag fra Drangedal kommune utarbeidet ny helse- og velferdsplan for kommunen. Planen har et tidsperspektiv fra 2018–2027.