Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune

Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune

 

Telemarskforsking har evaluert barnevernstjenesten for Aurskog-Høland kommune. Evalueringen har fokus på ressursbruk, organisering, interne arbeidsprosesser og ledelse, kvalitet i barneverntjenestens arbeid, kommunens evne til tverrfaglig samhandling og helhetlig støtte og konsekvenser av barnevernsreformen med fullt økonomisk ansvar for omsorgsplasseringer.