Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering?

 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Sykkylven kommune vurdert økonomiske utsikter ved å holde fram som egen kommune. Videre er det vurdert økonomiske rammebetingelser og robusthet ved eventuell innlemming i Nye Ålesund eller sammenslåing med Stranda kommune