Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kriterier for lokalisering av kommunale arbeidsplasser og tjenester

Til støtte i arbeidet med kommunesammenslåing i Nye Stavanger kommune


I forbindelse med sammenslåingen av Stavanger, Finnøy og Rennesøy skal det foretas en nærmere vurdering av hvor de kommunale arbeidsplassene skal lokaliseres/plasseres.

Utredningen har som formål å identifisere kunnskapsbaserte prinsipper og hensyn som kan, eller bør, legges til grunn når man skal ta stilling til plasseringen av kommunale arbeidsplasser og funksjoner.