Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Suksessrike distriktskommuner anno 2018

 

Rapporten handler om distriktskommuner som har hatt suksess når det gjelder å skape vekst i befolkning og arbeidsplasser mot alle odds. Arbeidet bygger på rapporten «suksessrike distriktskommuner» fra 2012 og ser på hvordan det har gått med de 15 suksessrike distriktskommunene fra denne studien. I tillegg er det gjort casestudier av tre nye suksessrike distriktskommuner med gode resultat fra de siste årene.