Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Eplepressrest i kretsløp

Eplepressrest i kretsløp

Forprosjekt om vurdering av nye muligheter. Oppsummering


Notatet gir en oppsummering av problemstillinger ved og skisserer mulige løsninger for hvordan restproduktet fra pressing av epler kan håndteres og benyttes. Hensikten med prosjektet har vært å vurdere hvordan eplepressrest kan få en miljømessig og økonomisk merverdi sammenliknet med dagens håndtering gjennom å se pressresten i et sirkulært bioøkonomisk perspektiv og mulighetene for innovasjon og entreprenørskap.

Askim frukt- og bærpresseri, Telejuice og Epleblomsten produserer juice av eple, og de har en pressrest fra produksjonen som kunne vært utnyttet bedre. Dette notatet er et utdrag av hva som har kommet fram i forprosjektet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom de tre bedriftene og Telemarksforsking med finansiering fra Innovasjon Norge.