Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Skolestruktur i Fræna kommune

 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Fræna kommune sett på skolestrukturen knyttet til tre skoler. Disse skolene er Haukås, Sylte/Malme og Tornes. Vi har sett på kvaliteten til de ulike skolene, skolebyggene, skysskostnader, skolens betydning i lokalsamfunnet, m.m. I løpet av oppdraget har vi hatt en tett dialog med prosjektets styringsgruppe