Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Voksenopplæringen og flyktningetjenesten i nye Midt-Telemark kommune

 

På oppdrag fra Bø og Sauherad kommuner har Telemarksforsking sett nærmere på de respektive kommunenes voksenopplæring og flyktningetjeneste. Oppdraget har vært å vurdere de ulike organisasjonsformene, både etter kvalitet og økonomiske faktorer. Videre har det vært en målsetning å si noe om videre organisering av disse tjenestene i den nye kommunen, Midt- Telemark.