Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Du's etablererstipend 1989 og 1990

En foreløpig evaluering