Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsmonitor Porsgrunn

 

Rapporten oppsummerer resultatet av en spørreundersøkelse rettet mot næringslivet i Porsgrunn, og deres holdninger til forhold knyttet til infrastruktur, næringsarbeid, kommunal drift og generelle lokaliseringsbetingelser.