Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer

En oversikt over noen metodiske tilnærminger og empiriske resultater


Den offentlige satsingen på barnehager er et aktuelt og politisk kontroversielt tema. Denne artikkelen drøfter barnehagenes rolle i samfunnsøkonomien med utgangspunkt i ulike metodiske tilnærminger og med fokus på barnehagenes spesielle karakter. Sentrale momenter i en slik diskusjon er hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet, kvalitet på barnepass og fordeling av offentlige støtteordninger.