Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal tilpasning 2000 - Når forventninger får malinga på skolene til å flasse

 

Nome er navnet på en kommune i Telemark med ca. 6 600 innbyggere. Denne kommentaren handler ikke bare om Nome, men Nome brukes som en illustrasjon på den situasjon en del kommuner har kommet i som følge av at de sikkert prioriterte riktig — men dessverre for dem — på feil tidspunkt. Slike kommuner har trolig «lært ei lekse» om hva dårlig «timing» i forhold til statlige satsingsområder kan resultere i. Etter hvert som flere kommuner lærer denne leksa, vil statlige tilskudd ha utilsiktede virkninger som kan vise seg svært uheldige for lokaldemokratiet og for effektiviteten i det kommunale tjenestetilbudet.