Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene