Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

VRI-forskerprosjekt om attraktivitet

 

Om forskerprosjektet attraktivitet - metoder og resultater