Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007

 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har vi gjennomført en kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2007. Vi har tidligere utført tilsvarende kontroll med bruk av skjønnsmidler i 2005 og 2006.

De 45 kontrollerte kommunene ble samlet tildelt rundt 222,5 mill. kr i skjønnsmidler for 2007. 202,0 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 20,5 mill. kr (eller ca. 9 %) oppfatter vi ikke å være i brukt i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler.

Kontrollen viser at langt flere kommuner enn tidligere bruker skjønnsmidler til barnehager i samsvar med forutsetningene med tildeling av skjønnsmidlene. I 2006-kontrollen var vår konklusjon at ca. 90 mill. kr ikke var brukt i samsvar med forutsetningene, mens tilsvarende tall i 2007-kontrollen er altså 20,5 mill. kr.