Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Towards a sustainable regional food menu

 

Nordic workshop in Helsinki, National Consumer Research Center, Finland.