Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Perspektiver for regional utvikling

Attraktivitet - metode og muligheter for forskning


Presentasjon av attraktivitetsforskningen i Telemarksforskning - muligheter for bruk i distriktspolitisk perspektiver