Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning

Tentative beregninger


Telemarksforsking har på oppdrag av Miljøverndepartementet gjennomført et lite prosjekt der vi ser på hvordan miljørelaterte oppgaver kan ivaretas gjennom kommunenes inntektssystem. I dette notatet presenterer vi noen tentative beregninger av en ny delkostnadsnøkkel for natur- og miljørelaterte oppgaver. Det understrekes at beregningene har en sterkt foreløpig karakter. Vi håper likevel at beregningene kan være nyttige som et innspill i den videre prosessen for å vurdere nye kostnadsnøkler innenfor dette utgiftsområdet.