Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer i eldreomsorgen

 

Foredraget tar for seg institusjonelle og kulturelle utfordringer med å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft i eldreomsorgen.