Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Det verdiskapande landskapet

Det verdiskapande landskapet

 

Foredraget drøftar korleis ein kan løyse ut verdiskapingspotensiale i landskap, både når det gjeld reiseliv, næringsutvikling og busetnad.

Med døme frå Mellom-Europa blir ulike betalingsmodellar for landskap som kollektivt gode diskutert.