Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utgifter i barnehager

Nasjonale gjennomsnittsatser for tilskudd til private barnehager


Denne rapporten er en del av grunnlaget for etabliering av en ny modell for tilskudd til private barnehager. I den nye modellen skal det utarbeides nasjonale gjennomsnittssatser som kommunene kan benytte i tilskuddsutmålingen. I denne rapporten har vi foretatt kostnadsanalyser som grunnlag for fastsetting av gjennomsnittssatsene.

Våre beregninger gir et samlet tilskudd til ordinære barnehager på 180 518 kroner pr småbarnsplass og 92 387 kroner pr. plass for store barn, 2011-kroner. Tilskudd til familiebarnehager blir etter våre beregninger 145 239 kroner pr. småbarnsplass og 118 529 kroner pr. plass for store barn.