Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Om næringsanalyser og attraktivitetspyramiden

 

Om Attraktivitetspyramiden som metode og hvordan denne kan anvendes i Kongsbergregionen.