Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland

 

Som følge av interesse fra media, har Telemarksforsking på egen kostnad beregnet økonomiske konsekvenser av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland. Det er beregnet økonomiske effekter på overføringene fra inntektssystemet, samt mulig innsparingspotensial innen administrasjon.