Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innovation and regional development

 

About regional innovation, how it can be measured and benchmarked