Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utfordringer for Telemark

 

Om utviklingen i Telemark de siste årene