Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder


Telemarksforsking har, i samarbeid med BDO, utarbeidet en veileder for budsjettering og regnskapsføring av investeringer i kommuneregnskapet. Kommunal- og regionaldepartementet har vært oppdragsgiver.

Formålet med veilederen er å bidra til god praksis på området, og fremme løsninger for god økonomistyring på politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommuner.