Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Den vanskelige samhandlingen

Evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet


Barneverntilbudet i hele landet skulle bli mer likeverdig og samarbeidet mellom tjenestene bedres da det fylkeskommunale barnevernet ble statliggjort i 2004. I stedet er dagens situasjon preget av kritiske kommuner, sviktende tillit og lite samhandling, viser en ny rapport fra NIBR og Telemarksforsking.