Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av budsjettfordelingsmodellen for de videregående skolene

Evaluering av budsjettfordelingsmodellen for de videregående skolene

Telemark fylkeskommune


Rapport fra evalueringsarbeidet